A
ABS

ABS är förkortningen för ”antiblockeringssystem”. Det här systemet förhindrar att hjulen blockeras vid en fullbromsning. Föraren behåller då lättare kontrollen över fordonet. ABS är vid det här laget säkerhetsstandard i fordon och är alltid installerat i alla Malibu fordon.

Anpassad för vinterbruk

En husbil/van är anpassad för vinterbruk när det går att värma upp den invändigt vid en utomhustemperatur på -15 grader inom två timmar till 20 grader. Dessutom måste vattensystemet förbli frostfritt och därmed fungera felfritt.

ASR

ASR är förkortningen för ”antispinnreglering”. Den reglerar gasinverkan när man accelererar och förhindrar att hjulen spinner. Systemet stryper i det här fallet automatiskt gasen och bromsar hjulen så mycket att fordon får en bra kontakt med körbanan igen. ASR är installerat som standard i alla Malibu fordon.

Avloppstank

Avloppstanken är en fast installerad tank i husbilen. Den är till för att samla upp gråvatten som kan tömmas ut i de avsedda tömningsstationerna.

B
Basfordon

Ett basfordon är det fordon som din husbil eller van är byggt på. Malibu bygger sina modeller på chassina från företaget Fiat Ducato, Europas vanligaste basfordon för husbilar. Med lågramen har den med 2,3 l Multi-Jet-motorn som standard optimala förutsättningar för att pålitligt vara din följeslagare under många år.

Bodelsbatteri

För diverse strömförbrukare i husbilen behövs mycket energi, vilken lagras i bodelsbatterierna. Det finns batterier med olika format och med olika kapaciteter. För Malibu husbilar och vans används som standard ett 80 Ah gelbatteri.

E
ESP

ESP är förkortningen för ”elektronisk stabilitetsprogram”. Detta bromsar riktat enskilda hjul om man riskerar att få sladd på fordonet. Här förhindras både över- och understyrning av fordonet. Kör man in för snabbt i kurvor kan fordonet vid överstyrning sladda ut mot kurvans utsida med bakhjulen. Vid understyrning svänger fordonet mindre än rattutslaget och strävar mot kurvans utsida. ESP är installerat som standard i alla Malibu fordon.

F
Färskvattentank

Den stora färskvattentanken i Malibu fordonen ger optimal komfort på resorna. Vattentankarna har en fördelaktig tyngdpunkt och är väl åtkomliga i Malibu husbilen eller din van. I Malibu husbilarna är färskvattentanken dessutom installerad i det uppvärmda dubbelgolvet och därmed frostsäker.

Förvaring

I Malibu husbilar finns otaliga möjligheter att förvara alla föremål. I dubbelgolvskällaren finns en enorm uppvärmd förvaring, men även inuti fordonet finns det tillräckligt med plats i skåp, lådor och överskåp. Också i Malibu Vans finns enorm förvaring för semesterpackningen. Tack vare de många skåpen, lådorna, överskåpen och en enorm lucka i bodelen stuvar man undan allt snabbt och säkert. Man bör alltid tänka på den maximala lastförmågan när man använder förvaringen.

Förvaring bak

I Malibu Vans finns en stor förvaring under sängarna i bakre delen. Tack vare sängarna som kan fällas upp på båda sidorna skapas en barriärfri förvaring bak som är enkel att använda i Malibu Van. Dessutom kan man installera ett borttagbart dubbelgolv som tillval här.

G
Gasolanslutning

I de europeiska länder gäller – tyvärr – olika standarder för gasolsystemen. De gråa gasolflaskorna som är vanliga i Tyskland och Österrike kan inte bytas ut eller fyllas på överallt. Därför är det viktigt att planera bra framför allt inför en långa resa i din husbil eller van. Inte heller anslutningarna är identiska. I tillbehörshandeln finns särskilda adaptrar som gör att det går att ansluta utländska gasolflaskor till svenska gasolsystem. Det bästa är att informera sig innan resan vad som gäller i de aktuella länderna.

Gasoluppvärmning

Malibu husbilar och vans värms som standard upp med gasol. Tekniken med varmluftsuppvärmning med Truma Combi 6/Truma Combi 6E/Truma Combi 4 gör att värmen fördelas jämnt. Den jämna fördelningen av det komplett isolerade dubbelgolvet i Malibu husbilar skapar en golvvärmeeffekt och gör Malibu husbilar anpassade för vinterbruk.

Gråvatten

Gråvatten är vatten som inte är så smutsigt och inte innehåller fekalier. När man campar är det typiskt spillvattnet från köket, handfatet i badrummet (tvätta händerna, putsa tänderna) och duschen.

H
Halvintegrerade

De är som husbilarnas kupébilar – låga, flotta och dynamiska. I motsats till de helintegrerade husbilarna står chassitillverkaren helt för förarhytten vid de halvintegrerade och först därefter byggs den anslutande boendemiljön på. Genom att vrida på framsätena skapas, som med de helintegrerade fordonen, en generös soffgrupp.

Helintegrerade

Som ”integrerade” eller ”helintegrerade” betecknas husbilar med helt egen kaross från påbyggnadstillverkaren. Helintegrerade byggas på ett chassi utan förarhytt, det så kallade råchassit. Husbilstillverkaren installerar på detta en komplett isolerad front plus bodelen integrerad i förarhytten. De helintegrerade får därmed med förarhytten en mycket bekväm, utmärkt isolerade bodel ”gjuten i en form”.

Hillholder

Med begreppet hillholder menar man hjälp i uppförslut. Den förhindrar att fordonet rullar bakåt ofrivilligt eller att fordonet stryps i stigningar. Hillholder är installerat som standard i alla Malibu fordon

I
Isolering

En god isolering bör också övervägas för husbilar och skåpbilar. Det ger skydd mot värme på sommaren och hög isolering mot kyla på vintern.

K
Kontrollpanel eller manöverpanel

Manöverpanelen är ett styrnings- och indikeringsinstrument i din husbil eller van. Här visas olika funktioner. Standardfunktioner är laddningsstatusen för start- och bodelsbatteriet plus nivåangivelsen i färsk- och avloppsvattentanken. På kontrollpanelen framgår även om fordonet är anslutet till det externa elnätet.

Kylskåp

Alla Malibu-fordon har ett kylskåp. I våra fordon installeras absorptions- eller kompressorkylskåp, de kan drivas både med gasol och ström (12 V och 230 V). I kylskåpen i Malibu husbilar finns tillräckligt med plats för förråden och de är placerade på bekväm höjd. Även i Malibu Vans finns stor volym i kylskåpen. Alla kylskåp har dessutom ett frysfack.

L
Laddningsbooster

I alla Malibu fordon finns en laddningsbooster installerad. Den är integrerad mellan generator och start- och även bodelsbatteri. Den ser till att generatorn producerar el tills batterierna är laddade.

Lastning

Vid optimal lastning bör tunga delar placeras så lågt som möjligt och mellan axlarna, till exempel i Malibu dubbelgolvskällaren. Framför allt tunga delar bör säkras extra mot att glida.

N
Nedsänkbar säng

Den nedsänkbara sängen används främst i husbilar. Nedsänkbara sängar kan sänkas ner i framdelen till ratthöjden och säkras praktiskt under fordonets tak när de inte används. I de nedsänkbara sängarna i de helintegrerade Malibu husbilarna finns mycket plats och de har ett extra stort bäddmått. Med den nedsänkbara sängen i de halvintegrerade Malibu husbilarna, vilken kan styras elektriskt, är ståhöjden i boläge hela 1,84 m.

Nivåangivelse

Den vanligaste nivåangivelsen i din husbil eller van eller färsk- och avloppstanken. Den visas på kontrollpanelen.

P
Påbyggnad

Inom husbildsbranschen skiljer man mellan olika påbyggnadstyper som t.ex. helintegrerad eller halvintegrerad. Malibu husbilar erbjuder här en tydligt mervärde genom karosstrukturen utan träreglar. Tack vare den mycket stabila karossen får husbilen inte bara längre livslängd och har även ett högt bibehållet värde, du får också en utmärkt körkomfort vid körningen.

Påfyllningsrör

Via ett påfyllningsrör går det att fylla på färskvattentanken i husbilen. För Malibu Van finns tanklocket för färskvattentanken på passagerarsidan och för Malibu husbil på förarsidan.

S
Skotergarage

Som skotergarage betecknas den stora förvaringen i bakre delen av en husbil. ”Garage” för att framför allt cyklar och skotrar kan förvaras här. Luckorna är därför anpassade efter höjden på tvåhjulingarna. Särskilt queensängmodellerna hos Malibu husbilar ger optimal komfort när man lastar tvåhjulingen genom den patenterade elcykellösningen. Man fäller enkelt upp den bakre sängen när man lastar och genom nedsänkningen i garagegolvet finns det plats också för stora cyklar. Den bakre sängen behåller den bekväma instegshöjden.

Svartvatten

Svartvatten är fekaliehaltigt avloppsvatten från toaletten, vilket samlas i toalettkassetten. Den här tanken bör tömmas med jämna mellanrum, oberoende om tömning redan behövs beroende på vätskemängden. För att undvika problem vid tömningen måste man tänka på följande saker: Man får endast använda speciellt camping-toapapper, efter varje tömning måste man tillsätta toalettkemikalier och tömning är endast tillåtet på specifika platser.

T
Tillbehör

Tillbehör och specialutrustningar ger mer semesterglädje men också mer vikt för husbilen. Malibu anger detaljerat vikten för varje enskilt tillval i prisinformationen så att den exakta fordonsvikten kan beräknas redan vid köpet.

Tryckvattenpump

Jämfört med en konventionell dränkbar pump som installeras direkt i vattentanken finns tryckvattenpumpen utanför vattentanken, där den leder vatten till tappningsställena med hjälp av insugningstryck. När vattenkranen öppnas rinner vattnet direkt och jämn, dessutom kan man få ett högt vattentryck. En annan fördel med tryckvattenpumpen är att den håller länge, eftersom enskilda delar kan repareras eller bytas ut.

V
Vinterduglig

En husbil/van är vinterduglig när det går att värma upp den invändigt genom standarduppvärmningen vid en utomhustemperatur på 0 grader och inom två timmar till 20 grader. Om färskvattnet förblir frostfritt spelar ingen roll här.